Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

JADWAL

Oleh Admin 03-10-2012 12:02:45

JADWAL ULANGAN TENGAH SEMESTER 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2012/2013
MA. AHLUSSUNNAH WALJAMAAH AMBUNTEN
                 
NO HARI JAM WAKTU (menit) KELAS
TANGGAL X XI IPA XI IPS XII-IPA XII-IPS
1 SABTU                          13 Oktober 2012 07.30 - 08.45 75 BHS. ARAB BHS. ARAB BHS. ARAB BHS. ARAB BHS. ARAB
09.15 - 10.45 75 Seni Budaya/Pend. Seni Seni Budaya/Pend. Seni Seni Budaya/Pend. Seni Seni Budaya/Pend. Seni Seni Budaya/Pend. Seni
10.45 - 11.30 75 PKn PKn PKn PKn PKn
2 AHAD                          14 Oktober 2012 07.30 - 09.00 90 Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris
09.15 - 10.45 75 Penjaskes Penjaskes Penjaskes Penjaskes Penjaskes
10.45 - 11.30 75 Ke NU an Ke NU an Ke NU an Ke NU an Ke NU an
3 SENIN                          15 Oktober 2012 07.30 - 09.00 90 Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika
09.15 - 10.45 75 TIK TIK TIK TIK TIK
10.45 - 12.00 90 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
4 SELASA                          16 Oktober 2012 07.30 - 08.45 75 Fathul Qorib Fathul Qorib Fathul Qorib Fathul Qorib Fathul Qorib
09.00 - 10.30 90 Fisika Fisika - Fisika -
10.45 - 12.00 75 Aqidah Akhlaq Aqidah Akhlaq Aqidah Akhlaq SKI SKI
5 RABU                          17 Oktober 2012 07.30 - 08.45 75 Sejarah Sejarah Sejarah Sejarah Sejarah
09.00 - 10.30 90 Ekonomi/Akuntansi - Ekonomi/Akuntansi - Ekonomi/Akuntansi
10.45 - 12.00 75 Fiqih Fiqih Fiqih Fiqih Fiqih
6 KAMIS                          18 Oktober 2012 07.30 - 08.45 75 Ta'lim Muta'allim Ta'lim Muta'allim Ta'lim Muta'allim Ta'lim Muta'allim Ta'lim Muta'allim
09.00 - 10.30 90 Kimia Kimia - Kimia -
10.45 - 12.00 75 Amtsilati Amtsilati Amtsilati Amtsilati Amtsilati
7 JUM'AT                          19 Oktober 2012 07.30 - 08.45 75 Ummul Barohin Ummul Barohin Ummul Barohin Ummul Barohin Ummul Barohin
09.00 - 10.30 90 Biologi Biologi - Biologi -
8 SABTU                          20 Oktober 2012 07.30 - 08.45 75 Mabadi' Awaliyah/Assulam Mabadi' Awaliyah/Assulam Mabadi' Awaliyah/Assulam Mabadi' Awaliyah/Assulam Mabadi' Awaliyah/Assulam
09.00 - 10.30 90 Geografi - Geografi - Geografi
10.45 - 12.00 75 Bulughul Marom/Hamami Bulughul Marom/Hamami Bulughul Marom/Hamami Bulughul Marom/Hamami Bulughul Marom/Hamami
9 SENIN                          22 Oktober 2012 07.30 - 08.45 75 Qur'an Hadist Qur'an Hadist Qur'an Hadist Qur'an Hadist Qur'an Hadist
09.00 - 10.30 90 Sosiologi - Sosiologi - Sosiologi
                 
              Ditetapkan di    : Ambunten
              Tanggal : 01 Oktober 2012
              Kepala,   
                 
                 
                 
              KH. Muh. Uways Ali Hisyam
              NIY. 002 011 025 002 075